14-15 oktober 2025, Stockholmsmässan, Älvsjö, Sverige

Gå till Sectech Norge 2025

Varför ställa ut på Sectech?

Säkerhet är ett viktigt och ständigt växande område, och evenemang som Sectech erbjuder möjligheter för företag att visa upp sina produkter och tjänster för en engagerad publik. Här är några anledningar till varför man ska ställa ut på Sectech:

MARKNADSFÖRING OCH EXPONERING

Sectech är en ledande mässa inom säkerhetsbranschen och lockar besökare från olika delar av världen. Genom att delta som utställare får företaget möjlighet att marknadsföra sina produkter och tjänster för en bred publik och öka varumärkesexponeringen.

PRODUKTVISNING OCH DEMONSTRATION

Sectech erbjuder en plattform för att visa upp företagets produkter och tjänster i en fysisk miljö. Det ger möjlighet att demonstrera produkternas funktioner och fördelar för potentiella kunder och besökare.

NÄTVERKANDE

Sectech är en viktig mötesplats för yrkesverksamma inom säkerhetssektorn, vilket ger möjligheter till värdefulla kontakter och affärsmöjligheter. Genom att ställa ut kan företaget bygga relationer med potentiella kunder, samarbetspartners och branschkollegor.

AFFÄRSUTVECKLING OCH FÖRSÄLJNING

Sectech är en plattform som kan generera konkreta affärsmöjligheter. Besökare på mässan kan vara potentiella köpare, distributörer eller återförsäljare som är intresserade av företagets produkter och tjänster.

Vem besöker mässan?

Det 19:e Sectech-evenemanget som gick av stapeln på Rica Talk Hotel i Älvsjö, Stockholm 2013, organiserades av AR Media International och Stockholmsmåssan. 2 344 besökare registrerades.

Besökarnas geografiska hemmahörighet

48% från Stockholm
50% från övriga Sverige
2% från andra länder

Besökarnas sektor- och branschtillhörighet
Privata sektorn: 83%
- Säkerhetsleverantörer: 61%
- Slutkunder/användare : 22%
(Industri 6%, handel 3%, bank & finans 1%, försäkring 1%, transport 1%, övrig privat sektor 10%)
Offentliga sektorn: 17%
- Skola 3%
- Polis 2%
- Vård 2%
- Övrig offentlig verksamhet 10%
Besökarnas inköpsinflytande

- Helt avgörande 21% - Mycket Stort 27% Ganska Stort 31%

SECTECHS MÅLGRUPPER

Leverantörer

Installatörer integratörer, konsulter, bevakningsbolag och andra verksamheter som arbetar med tekniska säkerhetslösningar.

Slutkunder

Säkerhetschefer, IT-chefer, säkerhetskoordinatorer, inköpschefer och andra befattningshavare i privat och offentlig verksamhet med inflytande över inköp och investeringar i teknikbaserade produkter och tjänster.