14-15 oktober 2025, Stockholmsmässan, Älvsjö, Sverige

Gå till Sectech Norge 2025

Varför besöka Sectech?

1

Upptäck de senaste trenderna

Håll dig ajour med vad som händer inom det säkerhetstekniska området, med särskild betoning på fysisk säkerhet. Vilka trender präglar kamerabevakning, intrångsskydd samt ID- och passerkontroll nu? Vilken påverkan har införandet av molntjänster och AI-teknik på marknaden för tekniska säkerhetssystem? Svaren kan du hitta på såväl utställningen som seminariescenen.

2

Seminarier – se och lyssna på experter

Presentationer och diskussioner görs och förs på seminariescenen av experter och sakkunniga i olika ämnen med koppling till marknaden för säkerhetsteknik. Det kan handla om allt från gällande och kommande lagstiftning så som GDPR och NIS2 till frågor som rör tekniktrender och marknadsutveckling. Läs mer om seminarierna »

3

Möt branschledarna och uppstickarna

Sectech-utställningen erbjuder ett unikt tillfälle att på en begränsad möta såväl de världsledande branschledande företagen som uppstickarna. Säkerhetsteknikens stora aktörer finns sålunda på plats, liksom startup-bolag som med passion och finansiell uppbackning strävar att inta en betydande roll på marknaden. Se vilka företag som ställer ut »

4

Få en inblick i marknadens produkt- och tjänsteutbud

På Sectech-utställningen kan du få live-demonstrationer av de senaste lösningarna inom produktområden så som kamerabevakning, elektroniskt intrångskydd samt ID-hantering och passerkontroll.

5

Nätverka på Säkerhetsbanketten

Sectech är en mötesplats som inbjuder till nätverkande för professionella inom säkerhetsmarknadens alla led, från tillverkare, distributörer, integratörer och installatörer till konsulter samt slutkundsledets IT-chefer, säkerhetskoordinatorer och säkerhetschefer.

Förutom utställningen är Säkerhetsbanketten, som avslutar första mässdagen, ett utmärkt forum för nätverkande. Läs mer och anmäl dig »

SECTECHS MÅLGRUPPER

Leverantörer

Installatörer integratörer, konsulter, bevakningsbolag och andra verksamheter som arbetar med tekniska säkerhetslösningar.

Slutkunder

Säkerhetschefer, IT-chefer, säkerhetskoordinatorer, inköpschefer och andra befattningshavare i privat och offentlig verksamhet med inflytande över inköp och investeringar i teknikbaserade produkter och tjänster.