2024-05-29

Vill stärka skydd mot utlänningar som utgör säkerhetshot mot Sverige

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Syftet är att utifrån det försämrade säkerhetsläget säkerställa ett effektivt skydd mot utlänningar som utgör kvalificerade hot mot Sverige. Utredaren ska också ta ställning till hur utlänningar som deltar i eller på annat sätt har samröre med kriminella nätverk ska kunna utvisas utan att de dömts för brott.

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor i syfte att stärka skyddet mot utlänningar som utgör säkerhetshot mot Sverige.

– Det går inte att bortse från det faktum att det finns vissa likheter mellan terrorism och den grova organiserade brottsligheten. Även de kriminella nätverken är systemhotande. De har ett stort våldskapital som de använder med likgiltighet inför konsekvenserna för allmänheten, och de ägnar sig åt infiltration och annan otillbörlig påverkan för att främja sina intressen. Beslutet att tillsätta denna utredning är ett viktigt steg för att säkerställa att vi på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan skydda oss mot personer som utgör allvarliga hot mot vårt fria och öppna samhälle, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Det är av högsta prioritet att återupprätta tryggheten i landet. Sverige ska inte vara en fristad för farliga personer och detta förslag är helt avgörande för att säkerställa att bland annat grova gängkriminella, även utan att de dömts för brott, faktiskt kan förvisas ut ur landet, säger Richard Jomshof, ordförande för justitieutskottet.

För att skydda det svenska samhället mot personer som utgör kvalificerade säkerhetshot ska en utredare se över flera delar av lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar (LSU). Utredaren ska bland annat föreslå en förlängning av tidsgränserna för förvar och utökade möjligheter att använda tvångsmedel.

Utredaren ska även överväga hur utlänningar som deltar i eller har samröre med kriminella nätverk ska kunna utvisas, även utan att de har dömts för brott. Detta förutsätter ett system som ställer krav på förutsebarhet och proportionalitet. Utredaren ska därför noga överväga hur denna krets av utlänningar ska avgränsas och definieras. Syftet är att regleringen ska träffa de individer som utgör ett allvarligt hot mot samhället, menar regeringen.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 november 2025.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng