2022-07-07

Vill se lagändring för politikers säkerhet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vill att regeringen skriver om kommunallagen så att det görs tydligt vilket ansvar kommuner och regioner har för politikers säkerhet.

– Vi skulle vilja ha en tydlig skrivning i kommunallagen där det framgår att kommunerna är skyldiga att vidta åtgärder när en förtroendevald utsätts för olika former av trakasserier eller hot och våld, säger SKR:s ställföreträdande ordförande Carola Gunnarsson, till TT.

SKR har skickat en hemställan till regeringen och civilminister Ida Karkiainen (S), skriver TT.

– Kommuner och regioner ser ett ökat hot mot de förtroendevalda och vi får kontakter med enskilda förtroendevalda som är helt förtvivlade och inte vet hur de ska hantera sin situation, säger Carola Gunnarsson.

Vilka åtgärder som kommuner och regioner ska vidta om en politiker hotas måste inte vara reglerat i lagen, enligt Gunnarsson. Hon menar att det till exempel kan vara personskydd och psykologhjälp för utsatta.

I fjol redovisade Brå en enkätundersökning bland förtroendevalda där var fjärde person uppgav att de utsatts för hot, våld, trakasserier, skadegörelse eller stölder.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng