2021-03-18

Vill inrätta myndighet för psykologiskt försvar

Regeringen beslutar i dag att ge en särskild utredare i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för psykologiskt försvar.

Det över tid försämrade säkerhetsläget innebär ett behov av ett stärkt psykologiskt försvar som är anpassat efter dagens förhållanden. Den nya myndigheten ska ge förutsättningar för detta och innebär ett viktigt steg i uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar, menar regeringen.

En viktig del i arbetet är att stärka den samlade förmågan att identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige. Informationspåverkan i form av till exempel desinformation och ryktesspridning kan utgöra ett hot mot Sveriges demokrati, beslutsfattande och självbestämmande, skriver regeringen.

Den nya myndigheten ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Myndigheten ska också bidra direkt till att stärka befolkningens motståndskraft när det gäller det psykologiska försvaret.

Den nya myndigheten ska vara lokaliserad i Karlstad och Solna, med Karlstad som säte för myndighetens ledning. Tanken är att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2022.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng