2022-02-04

Vartannat företag har utsatts för brott senaste året

Hela 52 procent av företagen uppger att de inte har anmält något av de brott de utsatts för under det senaste året.

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Stiftelsen Tryggare Sverige kartlagt brottslighetens kostnader och konsekvenser för svenska företag. Resultaten visar att vartannat företag har utsatts för brott under det senaste året och kostnaderna uppgår till cirka 100 miljarder.

I första hand handlar det om olika typer av livskvalitetsbrott i form av stölder, inbrott och skadegörelse. Det är ovanligare med brott mot person. Med detta sagt påverkas naturligtvis även företagen, precis som samhället i stort, av en allt grövre brottslighet i form av skjutningar och gängvåld, menar Stiftelsen Tryggare Sverige.

Av undersökningen framgår också att det finns ett stort mörkertal när det gäller den typ av brott som drabbar näringslivet. Hela 52 procent av företagen uppger att de inte har anmält något av de brott de utsatts för under det senaste året. Orsaken är främst att man ser att en polisanmälan sällan leder till någon åtgärd från polisen.

Beträffande brottslighetens kostnader uppgår de direkta kostnaderna för svenska företag under det senaste året till sammanlagt 42 miljarder kronor. Till detta kommer cirka 29,5 miljarder som företagen lagt ut på olika typer av säkerhetshöjande åtgärder i form av bland annat kamerabevakning, väktare och extra bemanning. Till dessa kostnader ska också läggas 18 miljarder kronor i uppskattade intäktsförluster. De totala kostnaderna för näringslivet är dessutom i praktiken ännu större om samtliga indirekta kostnader skulle inräknas. Ett rimligt antagande är därför att de totala kostnaderna för brottsligheten för näringslivet överstiger 100 miljarder kronor varje år, menar Stiftelsen Tryggare Sverige.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng