2021-10-10

Vägsamverkan ska minska transportstölderna

Under första halvåret 2021 inkom 350 polisanmälningar om transportstölder i Sverige. Foto: Andreas Kindler

Larmtjänst har tillsammans med polisen och Sveriges Åkeriföretag påbörjat ett samverkansprojekt, Vägsamverkan, med målet att minska kriminaliteten samt att öka tryggheten och trivseln efter vägarna. 

Projektet bygger på samma princip som Båt- och Grannsamverkan som bygger på iakttagelser och insikten att vi alla är en del av lösningen. Genom ökad rapportering av tips och iakttagelser längs med vägen och vid rastplatser är målet minskad brottslighet och ökad trygghet.

– Erfarenheterna från Båtsamverkan och Grannsamverkan är att vi får mycket större genomslag i det brottsförebyggande arbetet när polisen arbetar i nära dialog med allmänhet, brottsutsatta branscher och ideella krafter. Vi tror att Vägsamverkan kan få en stor betydelse när det gäller att lyfta problematiken med transportstölder och bidra till att identifiera trygghetsskapande åtgärder, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Under första halvåret 2021 inkom 350 polisanmälningar om transportstölder i Sverige. Dock finns det ett mörkertal bland dessa siffror. Mörkertalet kan bland annat bero på att utländska chaufförer som drabbas varken talar engelska eller svenska och därför ej tar kontakt med polisen. En annan anledning kan vara att chaufförer och/eller åkerier i vissa fall kan känna att en anmälan ”inte leder någonvart”.

Just nu arbetar Larmtjänst, Sveriges Åkeriföretag och polisen med att sätta ramverket för hur man ska jobba framåt. Aktiviteter för Vägsamverkan kommer tas fram och presenteras under början av 2022.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng