2021-03-25

Vaccinpass väcker integritetsfrågor

EU:s vaccinpass ska få fart på resandet men det väcker också frågor om personlig integritet.
– De här två andra komponenterna som EU-kommissionen föreslår väcker ett antal frågor om både integritet, säkerhet och tillförlitlighet. Därför måste vi noga analysera förslaget på de punkterna, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman

Det färdiga förslaget som EU-kommissionen kallar ett grönt certifikat, presenterades nyligen. Det ska göra så att  EU-medborgare på ett enkelt sätt ska kunna visa upp sina uppgifter om eventuell vaccinering, nytagna tester och sjukdomshistoria.

– Det kommer att visa om en person antingen blivit vaccinerad eller har ett nytaget negativt test eller har återhämtat sig från covid och därmed har antikroppar, säger EU-kommissionsordförande Ursula von der Leyen.

Målet att hjälpa medlemsstaterna att återinföra den fria rörligheten på ett säkert, ansvarstagande och tillförlitligt sätt enligt henne.

Certifikatet ska innehålla tre olika uppgifter: om personen har vaccinerat sig, är testad och om personen tidigare haft covid-19. Tanken är att det ska kunna utfärdas både digitalt och på papper med en QR-kod som lätt kan scannas av.

I Sverige omfattar inte regeringsuppdraget delarna som handlar om en person är fri från coronainfektion eller har antikroppar.

Anders Ygeman vill enligt Altinget inte svara på om regeringsuppdraget till DIGG ska breddas men lovar ändå att Sveriges del ska vara klar till sommaren.

– Sverige kommer att göra klart vaccinationsbeviset till sommaren. Om det blir tvingande lagstiftning för andra delar från EU, då kommer vi naturligtvis behöva leva upp till dem också.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng