2024-06-04

Utredning: Polisen ska få använda ansiktsigenkänning

I promemorian föreslås att Polismyndighetens och Säkerhetspolisens möjligheter att bedriva kamerabevakning på bland annat vägar, gator och torg ska utökas.

Polisen och Säkerhetspolisen ska kunna ges tillstånd att i vissa fall använda kamerabevakning som möjliggör automatisk ansiktsigenkänning, i enlighet med EU:s AI-förordning. Och kamerabevakningsmaterial föreslås kunna delas lättare inom polisen och med andra brottsbekämpande myndigheter än i dag. Det är några förslag i den nya snabbspårsutredningen om kamerabevakning.

Justitieminister Gunnar Strömmer har tagit emot promemorian Förbättrade möjligheter för polisen att använda kamerabevakning. I promemorian lämnas flera förslag som syftar till att förbättra möjligheterna för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att använda kamerabevakning i sin verksamhet.

– Kamerabevakning är ett viktigt verktyg i brottsbekämpningen. Både för att kunna förebygga och förhindra brott, men också för att hitta, gripa och lagföra skyldiga. För medborgarnas trygghet är det angeläget att polisen har tillgång till effektiva verktyg. De förslag jag tagit emot idag är ett led i regeringens kameraoffensiv, som innebär att vi rejält flyttar fram positionerna för brottsbekämpningen samtidigt som vi värnar rättssäkerheten. Jag välkomnar utredarens förslag och ser fram emot att skicka förslagen på remiss, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

I promemorian föreslås att Polismyndighetens och Säkerhetspolisens möjligheter att bedriva kamerabevakning på bland annat vägar, gator och torg ska utökas. På så sätt ska exempelvis kamerabevakning som möjliggör automatisk igenkänning av registreringsnummer kunna användas i ökad utsträckning.

Det föreslås vidare att Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska kunna ges tillstånd att i vissa fall använda kamerabevakning som möjliggör automatisk ansiktsigenkänning, i enlighet med EU:s AI-förordning. Det kan till exempel handla om att använda sådan teknik för att förhindra en planerad terroristattack.

I promemorian lämnas även flera förslag som ska underlätta insamling och spridning av kamerabevakningsmaterial. Bland annat föreslås en utvidgad uppgiftsskyldighet för Transportstyrelsen för uppgifter från trängselskattekameror och infrastrukturavgiftskameror. Kamerabevakningsmaterial föreslås också kunna delas lättare inom polisen och med andra brottsbekämpande myndigheter än i dag.

Detta är den första snabbspårsutredningen som presenteras för regeringen.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. Förslaget om automatisk ansiktsigenkänning föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng