2019-11-27

Utredning föreslår en ny terroristbrottslag

I ett nytt betänkande föreslås att den nuvarande lagstiftningen kring terroristbrott upphävs och ersätts av en ny uppdaterad terroristbrottslag.

Terroristutredningen har haft i uppdrag att genomföra en systematisk över­syn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet och föreslå en ny reglering som är ändamålsenlig, effektiv och långsiktigt kan möta hotet från terrorismen. Utredningen har också haft i uppdrag att föreslå skärpta straff för brott som omfattas av terrorismlagstiftningen. Särskild utredare har varit departementsrådet Maria Kelt.

Den nya terroristbrottslagen innebär bland annat att

  • Terroristbrottet ska kunna omfatta gärningar som riktas mot en del befolkningen, till exempel en etnisk minoritet, människor med utländsk härkomst eller hbtq-personer.
  • Alla svenska brott ska kunna betraktas som terroristbrott om de begås med terrorismavsikt och allvarligt kan skada ett land. Idag kan bara vissa särskilt uppräknade brott göra det.
  • Straffansvaret för terrorismutbildning och uppmaningar till terroristhandlingar görs mer heltäckande.
  • Straffen skärps för nästan alla brott som ingår i lagstiftningen och det införs en generell straffskärpningsgrund för brott som begås för att främja terrorism.

– Terrorismen utgör ett allvarligt hot mot vårt öppna samhälle och måste bekämpas med full kraft. Utredningen har tagit ett välbehövligt helhetsgrepp. En mer överblickbar och tydlig lagstiftning ger bättre förutsättningar för polis och åklagare att bekämpa terroristbrottslighet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng