2019-02-28

Utredare: Underlätta för kameror i kollektivtrafiken och på flygplatser

Den särskilde utredaren Johan Sjöö konstaterar i betänkandet att ordningsstörningar, brottslighet och terrorhot gör behovet av kamerabevakning stort.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tog igår emot ett betänkande om kamerabevakning i kollektivtrafiken. Utredningen betonar behovet av kamerabevakning och föreslår att det ska bli enklare för polisen att sätta upp säkerhetskameror i kollektivtrafiken och på flygplatser.

Den särskilde utredaren Johan Sjöö konstaterar i betänkandet att ordningsstörningar, brottslighet och terrorhot gör behovet av kamerabevakning stort.

"Att göra det enklare för polisen att använda övervakningskameror både förebygger brottslighet och underlättar utredningsarbetet när brott väl har begåtts", skriver regeringen i ett pressmeddelande och menar att förslagen i utredningen förväntas medföra positiva effekter för tryggheten i kollektivtrafiken och i förlängningen för brottsbekämpningen i stort.

Sammanfattningsvis föreslår utredningen att

  • Tillståndsplikten tas bort för bevakning i fordon som används i kollektivtrafik och för knutpunkter i kollektivtrafiken, som stationer och terminaler. Det undantag från tillståndsplikten som finns i dag omfattar endast kamerabevakning i tunnelbanan.
  • Tillståndsplikten tas även bort för bevakning av flygplatser.
  • Undantag från tillståndsplikten ska gälla om bevakningen sker i brottsbekämpande syfte, i syfte att förhindra olyckor eller i ordningshållande syfte.
  • Utredningen konstaterar att det, genom den nya europeiska dataskyddsregleringen, finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt. Någon kompletterande integritetsskyddande reglering föreslås därför inte.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan