2022-05-01

Utökat informationsutbyte med brottsbekämpande myndigheter

En särskild utredare får i uppdrag att se över hur information med brottsbekämpande myndigheter ska kunna utbytas i så stor utsträckning som möjligt för att effektivisera brottsbekämpningen.

– Vi måste vända på varje sten för att få bukt med gängkriminaliteten. För att undvika informationsluckor som kan utnyttjas av kriminella måste brottsbekämpande myndigheter kunna utbyta uppgifter på ett effektivt och rättssäkert sätt. Det är också viktigt att, i god tid, fånga upp varningssignaler så att barn och unga inte dras in i kriminalitet eller rekryteras av kriminella nätverk, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Utredaren ska kartlägga behovet av och lämna förslag på förbättrade möjligheter till informationsutbyte med brottsbekämpande myndigheter. Syftet är att effektivisera brottsbekämpningen genom att förbättra informationsutbytet utan att det medför ett oproportionerligt intrång i enskildas personliga integritet.

Senast den 31 oktober 2023 ska uppdraget redovisas.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng