2021-12-06

Utfasningen av 2G och 3G: Säkerhetsbranschens rekommendationer

Nu meddelar Säkerhetbranschen sina rekommendationer för sina medlemsföretag när det gäller den pågående utfasningen av 2G- och 3G-näten.

Säkerhetsbranschen betonar att det finns trygghetstelefoni, larm och kamerabevakningslösningar som fortfarande är beroende av 2G och 3G, och menar att det krävs god framförhållning för att säkerställa en effektiv övergång utan risk för avbrott i viktiga samhällsfunktioner och där alla användare får en ny lösning.

"Vi är mitt uppe i övergången och allt färre användare och allt mindre trafik går via 2G- och 3G-näten. Telia planerar att stänga ner 3G-nätet 2023 och 2G-nätet 2025 och man bör vara förberedd på liknande tidsplaner från övriga operatörer", skriver Säkerhetsbranschen. För att säkerställa att bytet är gjort i god tid innan nedstängningen ger Säkerhetsbranschen följande rekommendationer till sina medlemsföretag.

1. Vid nya installationer av säkerhetssystem som använder trådlös uppkoppling bör inte 2G- och 3G-näten användas. För de fall att så ändå sker ska kunden informeras muntligen och skriftligen att modemet har en begränsad livslängd.

2. Säkerhetsföretag bör omgående inventera vilka kunder som berörs av nedstängningen, informera dessa samt ta fram en plan för hur utbytet av utrustningen ska hinna utföras i god tid innan nedstängningen av de gamla näten.

Några krav är dock inte utställda på medlemsföretagen, inte heller är något tidsmål uttalat när försäljning av gammal kommunikationsteknologi ska upphöra, något som tidningen Detektor och även tankesmedjan Snos efterlyst sedan många år tillbaka.

– Att tydliggöra och offentliggöra rekommendationer är ändå en bra början. Förhoppningsvis kommer Säkerhetsbranschen göra mer inom en inte alltför avlägsen framtid. En tidsorienterad målbild för när medlemsföretagen ska upphöra sälja gammal utrustning vore ju bra. Sedan kanske man kan tycka att det borde vara ett krav, och inte bara en rekommendation, att kunder ska upplysas om att 2G- eller 3G-beroende utrustning som säljs idag har en kortare livstid. Här skulle ju Säkerhetsbranschen kunna formulera en standardtext för medlemsföretagen att använda. Det kanske kommer, man kan alltid hoppas, kommenterar Lennart Alexandrie, generalsekreterare för Snos och tillika chefredaktör för Detektor.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng