2022-09-05

Utbetalningsmyndigheten ska stoppa välfärdsfusket

Den nya Utbetalningsmyndigheten ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Regeringen har nu beslutat om en lagrådsremiss med förslag till lagstiftning som möjliggör och reglerar Utbetalningsmyndighetens verksamhet.

– Ett av de allvarligaste hoten mot välfärden är att organiserad brottslighet utnyttjar systemen för sin egen vinning. Det riskerar att urholka förtroendet och legitimiteten. Människor ska kunna lita på att deras skattepengar går till det de är avsedda för. Inte en krona ska gå till organiserad brottslighet eller den som fuskar, säger finansminister Mikael Damberg.

Utbetalningsmyndigheten blir en viktig aktör för att motverka brottslig aktivitet gentemot välfärdssystemen. Myndigheten ska också genomföra systemövergripande dataanalyser och granskningar. Dessa uppgifter kommer kräva lagstöd, menar regeringen.

Regeringen beslutar nu om en lagrådsremiss där fyra nya lagar föreslås införas för att möjliggöra och reglera Utbetalningsmyndighetens verksamhet.

Lagarna innebär att Utbetalningsmyndigheten ska vara skyldig att underrätta andra myn­digheter och berörda aktörer vid felaktiga utbetalningar samt vid andra felaktigheter. Statliga myndigheter och vissa andra aktörer, som exempelvis arbetslöshetskassorna, föreslås också vara skyldiga att under vissa för­hållanden lämna uppgifter till Utbe­talningsmyndigheten.

Dessutom ska Utbetalningsmyndigheten administrera ett system med transaktionskonto för utbetalningar från vissa statliga myn­digheter. Systemet ska omfatta utbetalningar från välfärdssystemen från Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, samt utbetalningar från skattekontot hos Skatteverket. Utbetalningsmyndigheten föreslås också att genom granskning med hjälp av dataanalyser och urval identifiera felaktiga utbetalningar.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng