2022-03-26

Uppdrag att stärka finanssektorns motståndskraft mot cyberangrepp

Regeringen avser att ge Finansinspektionen i uppdrag att ta fram åtgärdsförslag för att stärka finanssektorns motståndskraft mot cyberangrepp. Det presenterade finansmarknadsminister Max Elger under en pressträff tillsammans med Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen i veckan.

Risken för cyberangrepp har ökat sedan Rysslands invasion av Ukraina och det pågår ständigt angrepp mot skyddsvärda verksamheter. För att säkra finansiell stabilitet och minska sårbarheten för dagens digitaliserade finansmarknader avser regeringen att ge Finansinspektionen i uppdrag att komma med åtgärdsförslag som ska stärka finanssektorns motståndskraft.

– Dagens digitaliserade finansmarknader är sårbara för cyberangrepp och riskerna har ökat efter Rysslands invasion av Ukraina. Finansinspektionen får därför i uppdrag att lämna förslag på vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka att cyberangrepp mot finansmarknaden skadar den finansiella stabiliteten, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Finansinspektion har i dag ansvar för tillsynen av finansiella företags arbete med cybersäkerhet och det är ett av myndighetens prioriterade områden under 2022.

– Ett stabilt och välfungerande finansiellt system är centralt för att Sverige och svensk ekonomi ska fungera i kris. Eftersom det svenska finansiella systemet är fullständigt digitaliserat behövs ett starkt skydd mot cyberattacker, vilket blir än tydligare i ljuset av Rysslands invasion av Ukraina. Vi välkomnar därför regeringens uppdrag, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Uppdraget kommer att beslutas den 31 mars 2022 och Finansinspektionen ska rapportera skriftligen till Regeringskansliet senast den 6 maj 2022.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng