2021-06-04

Trygghetsbesiktningar minskade inbrotten i Järva

Att hålla rent och snyggt, ha god kommunikation med de som bor och verkar i området och tillträdesskydd. Det är några av framgångsfaktorerna för Fastighetsägare i Järvas arbete med tjänsten Trygghetsbesiktningar, som tagits fram för att förebygga och minska inbrott.

Nu har arbetet utvärderats av Urban Utveckling och resultaten visar på en minskning av inbrott och ökad trygghet efter att man började arbetet med trygghetsbesiktningar.

Arbetet utgår från att arbeta systematiskt med fastighetsförvaltning för att minska antalet brottsoffer och öka antalet kapabla väktare, och inte på att minska motiverade gärningspersoner. Resultatet pekar tydligt på att den kraftiga minskningen av inbrott och den ökade tryggheten är ett resultat av dessa åtgärder, menar Brå.

Resultatet visar också att fastighetsägare som har genomfört trygghetsbesiktningar utsätts mer sällan för fullbordade inbrott. Några exempel på genomförda åtgärder som nämns är gallring av vegetation, funk­tionella utemiljöer, LED-belysning, vitmålade gemensamma utrymmen, säkerhetsdörrar och portar och funktionell hantering av nycklar.

Utvärderingen visar på ett antal framgångsfaktorer:

  • Systematiskt arbete med funktionella rutiner för drift och underhåll enligt devisen ”rent och snyggt”.
  • Att ha god kommunikation och tillträdesskydd.
  • Systematiskt arbete med skalskyddsåtgärder, genomgående god belysning och säkerhetsinstallationer som eliminerar möjlighet till inbrott.
  • Kontinuerligt arbete med att sätta in åtgärder som föreslås i olika takt beroende på beståndets storlek och kostnader för åtgärder.

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng