2021-01-16

”Tillväxten till de kriminella gängen måste brytas”

Rikspolischefen talade under veckan på Folk och försvars rikskonferens. Han pratade bland annat om vikten av att samhället minskar nyrekryteringen till kriminella gäng och att polisen ges möjlighet att arbeta mer offensivt mot grovt kriminella. 

– Så länge det är fler som rekryteras till gängen än de som rättssystemet inkapaciterar, kan vi inte bryta trenden. Att färre pojkar och unga män rekryteras till de kriminella nätverken är helt avgörande, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Enligt rikspolischefen har polisen och åklagare fått flera nya verktyg under senare år som ökar möjligheterna att komma åt den grova brottsligheten, till exempel obligatorisk häktning för grova vapenbrott, ökad möjlighet till kamerabevakning och tillgång till hemlig dataavläsning.

– Utöver det behöver rättssystemet ges möjlighet att arbeta ännu mer offensivt. Det vore mycket värdefullt om vi fick avlyssna i en underrättelsefas om det finns misstanke om mycket grov kriminalitet i en viss gängmiljö, utan att det måste finnas en konkret misstanke om brott.

I sitt anförande på Folk och försvar berättade också rikspolischefen att polisen arbetar alltmer mot att komma åt vinsterna av brottsligheten. På sikt utgör de stora brottsvinsterna ett hot mot samhället

– I samhällen där organiserad brottslighet växer sig stark angrips samhället och dess medborgare genom mutor, snedvriden konkurrens och våld. Vi arbetar bland annat storbankerna för att stoppa penningtvätt och tillsammans med andra myndigheter för att förhindra felaktiga utbetalningar från våra trygghetssystem, säger rikspolischefen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng