2022-02-08

Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek från juli

Från 1 juli ska en person kunna förbjudas tillträde till en badanläggning eller ett bibliotek om det på grund av särskilda omständigheter finns risk att han eller hon kommer att begå brott på platsen eller allvarligt trakassera personal eller besökare.

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med förslag om att det ska vara möjligt att besluta om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek.

Efter att brottslighet i simhallar och bibliotek – som påverkar såväl personalens arbetsmiljö som andra besökare på ett negativt sätt – har uppmärksammats under många år, föreslår regeringen nu att lagen om tillträdesförbud till butik, som gäller sedan mars 2021, ska utvidgas till att omfatta även badanläggningar och bibliotek.

– Det är viktigt att alla ska kunna känna sig trygga på allmänna platser, när man går och badar eller vill låna böcker. Det måste därför vara möjligt att porta en person som begår brott, hotar personal och hindrar andra från att ta del av verksamheten, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Enligt lagförslaget ska en person kunna förbjudas tillträde till en badanläggning eller ett bibliotek om det på grund av särskilda omständigheter finns risk att han eller hon kommer att begå brott på platsen eller allvarligt trakassera personal eller besökare. Tillträdesförbud till bibliotek ska också kunna meddelas vid risk för vissa ordningsstörningar. Den som bryter mot ett tillträdesförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng