2022-10-25

”Sverige är inte tillräckligt rustat för att möta cyberhoten”

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien vill att de rapporter om cyberincidenter som kommer in till MSB ska användas för att ge tydliga råd och att en haverikommission för cyberincidenter inrättas.

Sverige tar inte cyberhoten på tillräckligt stort allvar och samarbetet mellan privata företag och statliga aktörer kring cybersäkerhet är inte bra nog. Det menar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien i en ny rapport.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har drivit projektet Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft sedan juni 2021. Nu sammanfattas arbetet och projektets förslag och slutsatsen är att Sverige inte är tillräckligt rustat för att möta cyberhoten. Förutom att vi inte tar cyberhoten på tillräckligt stort allvar brister det i insikterna om sambandet mellan cybersäkerhet och konkurrenskraft, menar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Vidare är samarbetet mellan privata företag och statliga aktörer kring cybersäkerhet inte tillräckligt, beslutskraften på central politisk nivå är inte tillräcklig för att möta cyberhoten som ökar och förändras i snabb takt. Sverige klarar heller inte kompetensförsörjningen inom cybersäkerhetsområdet och vi förbereder och kraftsamlar inte tillräckligt.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien har identifierat fem nyckelområden med förslag på åtgärder för att stärka Sveriges cybersäkerhet och konkurrenskraft. För det första att politisk styrning på nationell nivå behöver förbättras. Därför föreslås att ett cybersäkerhetsråd inrättas inom statsrådsberedningen. För det andra att utbytet och användningen av information behöver förbättras och därför föreslås en gemensam övergripande plattform för informationsdelning kring cybersäkerhetsfrågor.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien vill också att de rapporter om cyberincidenter som kommer in till MSB ska användas för att ge tydliga råd och att en haverikommission för cyberincidenter inrättas. Det tredje förslaget är att Sverige behöver en modell för att hantera cybersäkerhet, en nationell cybersäkerhetsnorm med konkreta verktyg och principer, som exempelvis styrelser och ledning för ett företag kan använda.

Sverige behöver kraftsamla för att klara kompetensförsörjningen och det fjärde förslaget är att ett nationellt cybercampus inrättas, i linje med de planer som finns idag. Centret ska bedriva forskning, utbildning och stimulera innovation kring hur den digitala infrastrukturen ska skyddas. 

Det sista förslaget handlar om mobilisering av resurser och att en nationell övnings- och teststrategi för cyberdomänen inrättas. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien vill också att det skapas en kompetenspool av frivilliga som kan bistå vid extraordinära situationer till följd av cyberangrepp och att etiska hackare ska engageras för att upptäcka svagheter i de öppna delarna i IT-system inom samhällskritiska verksamheter.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng