2022-12-10

Svenskledd insats slår mot kriminella i norra Europa

4000 personer samt 2500 fordon har kontrollerats, dessutom har 1,5 miljoner kronor utmätts eller beslagtagits. Mellan den 5-9 december har svensk polis tillsammans med flera andra länder genomfört en omfattande insats mot gränsöverskridande brottslighet. 

Syftet med insats EMPACT Trident har varit att upptäcka, förhindra och ingripa mot gränsöverskridande brottslighet i norra Europa. Sverige har haft den ledande rollen och Mats Palmgren på Noa har varit internationell aktionsledare under insatsen.

– Den största vinsten är att vi och våra grannländer stärker vårt samarbete på ett mycket djupare plan än vanligt, arbetsmetoden har stor potential. Jag hoppas att detta blir ett dagligt arbetssätt mellan oss. Dessutom har det kommit in underrättelser av stor betydelse för att förhindra och förebygga riktigt stor brottslighet, säger Mats Palmgren.

Fokus för Sveriges del har varit att fånga upp inresande med kriminella avsikter och att upptäcka brott, avbryta brottsplaner och att vid gränsen avvisa människor som inte har vistelserätt. Flödet av tillrest brottslighet är omfattande och det är många människor som söker sig både till Sverige och andra nordiska länder med avsikt att begå brott.

– För det första är det viktigt att slå mot de kriminellas ekonomi på det här sättet. För det andra skickar polisen ut en signal om att vi finns därute. Och för det tredje så angriper vi logistikkedjan för denna typ av brottslighet, säger Palmgren.

Resultaten från insatsen har varit mycket goda. Ungefär 4000 personer och 2500 fordon har kontrollerats i Sverige. Personer har frihetsberövats, fordon har beslagtagits och gods runt 1,5 miljoner kronor har utmätts och beslagtagits.

– Det är fantastiskt roligt med så bra resultat, man känner att vi är något på spåren. Med det här arbetssättet kan vi göra skillnad. Jag är imponerad över det sätt alla inblandade har angripit problemet och jag är glad över det sätt som man genomfört insatsen, säger Palmgren. 

Som ett resultat av den svenskledda insatsen har personer även frihetsberövats i Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. Värdefull information har inkommit som gör att grov brottslighet kan förhindras och förebyggas, menar polisen.

Fakta: EMPACT Trident

Förutom Polismyndigheten har även Tullverket, Kustbevakningen och Kronofogdemyndigheten varit involverade från svenskt håll. Polisregion Stockholm, Väst och Syd har haft nyckelroller under insats EMPACT Trident.

Europol har varit involverade i insatsen och även 14 olika myndigheter från olika länder i Europa.

De länder som ingått i insatsen är: Tyskland, Estland, Lettland, Norge, Finland, Litauen, Polen, Danmark, Norge, Island, Sverige.

Insats EMPACT Trident ligger inom ramen för prioriteringen Organized Property Crime (OPC) i EU:s policycykel. Policycykeln antogs 2010 av EU för att hantera de viktigaste brottshoten mot EU.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng