2022-09-09

Svenskarna oroliga för digital påverkan på riksdagsvalet

Närmare fyra av tio svenskar är oroade för att helgens riksdagsval kan utsättas för digitala påverkanskampanjer. Det här visar en ny undersökning om svenskarnas syn på cybersäkerhet som PwC tagit fram med stöd av Kantar/Sifo. Resultaten visar också att det digitala utanförskapet i Sverige riskerar att öka.

– Det är tydligt att svenska folket är bekymrade över digitala påverkanskampanjer under själva valet, vilket 36 procent anger. Vi har också ställt frågan om synen på cyberattacker mot Sverige. Även här ser vi en utbredd oro där 40 procent av svenskarna är bekymrade över att cyberattackerna mot Sverige kommer att öka ytterligare från dagens nivåer, berättar Magnus Lindkvist, ansvarig för området cybersäkerhet på PwC Sverige.

Resultaten visar på en tydlig uppdelning efter ålder, där äldre oroas i betydlig högre grad både när det gäller valpåverkan och cyberattacker. I en geografisk uppdelning är stockholmare mest bekymrade, där 42 procent är oroade för valpåverkan och närmare hälften för ökade cyberattacker mot Sverige.

Ökad risk för digitalt utanförskap

Undersökningen har även tittat närmare på om det svenska samhället digitaliseras i rätt takt. Här visar resultaten på en tydlig åldersmässig skillnad, där 42 procent i kategorin 56-79 år tycker att digitaliseringen av samhället går för fort. Bland personer med enbart grundskoleutbildning delas den åsikten av så många som 50 procent.Resultaten visar på en tydlig uppdelning efter ålder, där äldre oroas i betydlig högre grad både när det gäller valpåverkan och cyberattacker. I en geografisk uppdelning är stockholmare mest bekymrade, där 42 procent är oroade för valpåverkan och närmare hälften för ökade cyberattacker mot Sverige.

– Det här är viktiga signaler att fånga upp. Vi behöver se större engagemang från politikerhåll och fler utbildningsinsatser, både när det gäller cybersäkerhet och digital användning. Annars är risken stor för ett växande digitalt utanförskap, menar Magnus Lindkvist.

Om undersökningen

Svenska folket om cybersäkerhet och valet är en attitydundersökning som PwC genomfört via Kantar/Sifo under augusti och september 2022 och där 1 054 personer i åldrarna 18-79 år har medverkat. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom viktiga samhällsområden. Bakgrunden är PwC:s ambitioner att bidra till att lösa komplexa utmaningar inom näringslivet och det svenska samhället.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng