2022-10-06

Svenska företag förlorar miljoner på fakturabedrägerier

Även om hela 95 procent av företagen i undersökningen har identifierat falska fakturor under det senaste året är det svårt att säga exakt hur stort problemet är då mörkertalet är stort.

Svenska företag förlorar mer på bluffakturor än genomsnittet, visar en ny global undersökning från SaaS-företaget Medius. Samtidigt verkar ekonomichefer ha svårt att uppskatta den exakta summan som deras företag förlorar på falska fakturor och övergången till mer effektiva digitala system går långsamt.

När ekonomichefer på svenska företag ska uppskatta summan de har förlorat på fakturabedrägerier under de senaste 12 månaderna, ligger snittet på 3,5 miljoner kronor. Det är en halv miljon (16 procent) mer än det globala snittet på 3 miljoner och dessutom långt mer än grannländerna Finland (2,6 miljoner), Danmark (2,5 miljoner) och Norge (2,6 miljoner). 

I undersökningen har ekonomichefer på 2 750 företag över flera marknader (varav 255 i Sverige) svarat på frågor om hur fakturahanteringen ser ut. Undersökningen visar att bedrägerier är en av de största utmaningarna som företagen står inför.

När svenska ekonomichefer uppskattar hur många fall av fakturabedrägerier deras företag råkat ut för under de senaste 12 månaderna, hamnar snittet i Sverige på 14 stycken vilket är högre än snittet i Finland, Danmark och Norge.

Trots att det idag finns lösningar som automatiserar fakturerahanteringen och hjälper företag att enkelt upptäcka bedrägerier, så visar rapporten att en stor del av det dagliga arbetet med ekonomi och leverantörsreskontra på svenska företag fortfarande sker manuellt och ineffektivt.

– Det är skrämmande att se hur mycket svenska bolag förlorar på fakturabedrägerier. Det är en kostnad som skulle kunna undvikas med bättre digitala verktyg och rutiner. Att svenska företag dessutom drabbas hårdare än det globala snittet är oroande. De skulle ha mycket att vinna på att digitalisera och automatisera,  säger Jim Lucier, CEO på Medius.

Även om hela 95 procent av företagen i undersökningen har identifierat falska fakturor under det senaste året är det svårt att säga exakt hur stort problemet är då mörkertalet är stort. Endast 67 procent av ekonomicheferna i Sverige kan uppskatta hur stort läckage som fakturabedrägerier inneburit ekonomiskt, 16 procent vill inte uppge ett svar på frågan och ytterligare 16 procent medger att de saknar ett estimat över den ekonomiska skadan. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng