2019-08-13

Studie: Kamerabevakning har gjort Sofielund i Malmö säkrare

Säkerhetskamerorna har hjälpt polisen att ingripa mot narkotikabrott och verkar även ha ökat tryggheten i stadsdelen södra Sofielund i Malmö. Det visar en färsk forskningsrapport från Malmö universitet.

Sedan 2015 har polisen säkerhetskameror på och omkring Sevedsplan i södra Sofielund i Malmö. Forskarna Anna-Karin Ivert och Karl Kronkvist har följt utvecklingen både vad gäller brott och skadegörelse och hur de boende och näringsidkare upplevt trygghet före och efter kamerorna kom upp.

Enligt polisen är södra Sofielund ett särskilt utsatt område. Den huvudsakliga brottsproblematiken har under flera år varit den öppna narkotikahandeln. Flera av fastighetsägarna, både kommunala och privata, bostadsrättsföreningar, byalag, företag och andra verksamheter är sedan 2014 organiserade i en fastighetsägarorganisation för att arbeta brottsförebyggande i området.

En av de tydligaste resultaten från den nya studien är att boende och näringsidkare upplevt en ökad trygghet med kamerorna. I intervjuer med de boende framkommer också att det utöver kamerabevakning även gjorts andra åtgärder för att öka tryggheten. Det kan exempelvis handla om sociala insatser eller den städpatrull som håller den offentliga miljön i ordning.

Även brottsstatistiken visar att kamerabevakningen verkar ha skett positiva förändringar.

– För egendomsbrott som inbrott i bostäder, källare, bilar, med mer, ser vi en antydan att brotten minskar något i Sofielund, säger Anna-Karin Ivert.

Enligt Anna-Karin Ivert ser även våldsbrott i offentliga miljöer ut att ha minskat något inom det område som täcks av kamerorna, men minskningen är inte signifikant.

– Däremot har narkotikabrottsligheten ökat vilket bör tolkas som att polisen sedan kamerorna sattes upp kunnat arbeta på annat sätt. Polisen har identifierat fler, gjort fler gripanden men också kunnat arbeta brottsförebyggande. Polisen är väldigt positiva och menar att övervakningskamerorna är ett användbart instrument, säger Anna-Karin Ivert.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng