2018-04-30

Stort stöd för kameror som brottsförebyggande åtgärd

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1000 svenskar på temat allmänhetens attityd till användandet av säkerhetskameror på gator och torg

Åtta av tio svenskar anser att säkerhetskameror fungerar brottspreventivt. Det visar en undersökning från Sifo och Lunds universitet.

I perioden 5-11 april 2018 genomförde Kantar Sifo telefonintervjuer med 1000 svenskar på temat allmänhetens attityd till användandet av säkerhetskameror på gator och torg. Studien samordnades och kvalitetssäkrades av forskargruppen LUSAX vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet på uppdrag av Securitas.

Undersökningen visar att åtta av tio svenskar anser att säkerhetskameror fungerar brottsförebyggande. Brottsprevention är dock inte den enda nyttan med kameraövervakning, även om detta är fokus för mycket av den akademiska forskningen inom området.

– Av historiska skäl fokuserade forskningen tidigare snävt på den brottspreventiva effekten med kamerabevakning. Men på senare år har forskningsaktiviteter inriktat sig på andra nyttor i effektivitetskedjan. Utöver den omtvistade brottspreventiva effekten, finns det numera forskning som visar på nyttan med kamerabevakning som verktyg för att upptäcka och utreda brott, säger Markus Lahtinen, forskare i informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Åtta av tio anser även att materialet från kameraövervakning kan användas för att utreda och lösa brott samt säkerhetskameror utgör ett bra stöd att upptäcka pågående brott.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng