2023-02-12

Stort intresse för Cyber Challenge 2023

För andra gången anordnade Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) och Försvarshögskolan (FHS) tillsammans Cyber Challenge. Tävlingen hölls i torsdags.

Cyber Challenge riktar sig till studenter på kandidat- eller masternivå vid högskola och universitet. Det är en tävling inom cybersäkerhet på policynivå, där studenterna tävlar i lag om fyra personer. Baserat på ett scenario som beskriver ett eskalerande säkerhetsläge ska de tävlande lagen utforma policyförslag för hur samhället ska hantera situationen utifrån olika perspektiv – som cybersäkerhet, men även krishantering och kommunikation.

– Generellt så beskriver scenarierna en situation i Sverige med olika typer av säkerhetsutmaningar inblandade – som till exempel att en ny typ av cyberhot håller på att växa fram. Studenterna får inför tävlingen en bakgrund och en första underrättelserapport som de får chans att bemöta, berättar Josefin Andersson som jobbar på MSB:s avdelning för cybersäkerhet och säkra kommunikationer, och är kontaktperson mellan NCSC och Försvarshögskolan när det gäller Cyber Challenge.

Det fiktiva scenariet som tas fram till tävlingen beskriver ett instabilt säkerhetspolitiskt läge där cyberattacker mot olika samhällssektorer och kritisk infrastruktur genomförs allt oftare. Studenterna ska inte bemöta det konkreta som händer utan hålla sig på policynivå och ta fram förslag för hur frågorna ska bemötas inom cyberområdet.

För första gången sedan pandemins utbrott hölls tävlingen i år på plats hos Försvarshögskolan. Omkring 20 lag antogs till tävlingen, som pågick under en heldag. De tävlande kommer från hela Sverige och intresset har varit stort.

– Syftet med tävlingen är framförallt allt att skapa intresse och förståelse för området och hur fundamentalt viktigt cybersäkerhet är för samhället i stort, säger Josefin Andersson.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng