2022-12-06

Stora problem med hot och våld mot läkare

Inom akutsjukvården har nästan var tredje läkare drabbats av hot eller våld under det senaste året.

12 procent av läkarna har utsatts för hot eller våld under det senaste året och inom akutsjukvården är andelen 31 procent. Det visar en ny rapport från Sveriges läkarförbund.

– Regionerna behöver inse hur allvarlig läget är. Situationen när det gäller arbetsmiljön i hälso- och sjukvården har blivit så pass akut att det behövs en kriskommission. En trygg arbetsmiljö är grunden för att läkaren ska kunna ge patienten god vård och bedriva ett effektivt arbete. Hot och våld får aldrig ses som en naturlig del av yrket, säger Sofia Rydgren Stale, förbundsordförande för Sveriges läkarförbund. 

Enligt Läkarförbundets senaste undersökning är hot och våld mot läkare vanligt förekommande. 12 procent av läkarna har utsatts för hot eller våld under det senaste året och bland AT-läkarna är andelen 18 procent. Allra värst är det inom psykiatrin där 35 procent har blivit utsatta för hot eller våld de senaste 12 månaderna. Inom akutsjukvården är andelen 31 procent.

Läkarförbundet ser ingen skillnad mellan privat och offentlig sektor, och inte heller någon skillnad mellan män och kvinnor. Det skiljer mindre än en procentenhet mellan mäns och kvinnors svar på frågan om man de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot eller våld.
Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng