2022-06-14

Svensk Handel: Stölderna i svenska butiker har exploderat

Stölder i svenska butiker uppgick 2021 till 8,5 miljarder kronor.

Sedan 2010 har butiksstölderna mer än fördubblats. Detta framkommer i en omfattande enkätundersökning som Svensk Handel löpande genomför. 

"Om inget görs mot stölderna riskerar viktiga delar av samhällsservicen att monteras ned", hävdar Svensk Handels vd Sofia Larsen i en debattartikel i Expressen.

Stölder i svenska butiker uppgick 2021 till 8,5 miljarder kronor. Mellan år 2018–2021 ökade stölderna med 1,7 miljarder. 

"Brottsligheten drabbar hela handeln. Men allra värst är situationen i våra livsmedelsbutiker. Fler än tre av fyra dagligvaruhandlare uppger att de tvingats ändra sitt sortiment för att vissa varor helt enkelt är allt för stöldbegärliga. Allt fler butiker tvingas också försämra för kunderna genom att exempelvis ha låsta köttdiskar", skriver Sofia Larsen.

För en genomsnittlig livsmedelsbutik uppgår kostnader för säkerhetshöjande åtgärder i form av bland annat väktare, larm och säkerhetsutbildning för personalen till långt över en halv miljon per år. Nästan hälften av handlarna säger att brottsligheten leder till att de tvingas avstå från investeringar som annars skulle ha gjorts. Cirka fyra av tio livsmedelshandlare menar att de har svårt att rekrytera och behålla personal på grund av den brottslighet som riktas mot handeln, betonar Sofia Larsen.

Svensk Handels Trygghetsbarometern visar att över hälften av de handlare som varit utsatta för brott den senaste tiden har valt att inte polisanmäla. Den viktigaste orsaken till det är erfarenheter av att polisanmälningar sällan leder till åtal eller fällande dom. 

”Det är naturligtvis inte Svensk Handels sak att berätta hur polisen ska vara dimensionerad eller organiserad. Men det är uppenbart att dagens arbetssätt inte förmår att se och hantera den problematik som ständigt finns i det lilla och som på systemnivå hotar samhällsservicen”, skriver Sofia Larsen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng