2023-04-24

Stölder av navigationsenheter, airbags och strålkastare minskar

Statistiken visar på skillnader när det gäller vilken komponent som stjäls från respektive fabrikat. Exempelvis stjäl man främst navigationssystem och airbags från BMW-bilar men strålkastare från Volvobilar.

Under första kvartalet har det anmälts 357 stölder av navigationsenheter, airbags och huvudstrålkastare. Detta kan jämföras med samma period 2022 då det anmäldes 549 stölder. Det visar den senaste statistiken från Larmtjänst.

Stölder av navigationsenheter, airbags och huvudstrålkastare minskar. Vid ett stöldtillfälle kan flera komponenter stjälas och under perioden har totalt 145 navigationsenheter, 158 airbags och 116 huvudstrålkastare stulits.

BMW är det fabrikat som är mest drabbat av stölderna och utsattes för 57 procent av stölderna under första kvartalet. Statistiken visar på skillnader när det gäller vilken komponent som stjäls från respektive fabrikat. Exempelvis stjäl man främst navigationssystem och airbags från BMW-bilar men strålkastare från Volvobilar.  

Stölderna sker främst i polisregion Stockholm (151) och Syd (133). Skadekostnaderna under perioden uppgår till cirka 35 miljoner kronor.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng