2023-01-30

Stölder av elcyklar och fickstölder ökar i hela landet

Under 2022 minskade antalet anmälda brott enligt Brå. Samtidigt har flera stöldbrott såsom elcykelstölder och fickstölder ökat i samtliga regioner under samma period, visar en djupdykning från SSF Stöldskyddsföreningen. 

Det finns stora regionala skillnader i vilka brottskategorier inom stöld som ökat i antalet anmälningar. I region Mitt ökade endast tre kategorier av stöldbrott, medan hela 14 kategorier ökade i region Nord. Den gemensamma nämnaren är dock att cykelstölder och fickstölder ökar i hela landet.

Antalet anmälda elcykelstölder har ökat nationellt under de senaste åren, och trenden håller i sig. Under 2022 var ökningen 20 procent jämfört med året innan. Vad gäller fickstölder gick anmälningarna ner i hela landet under pandemin för att kraftigt vända uppåt under 2022. Totalt ökade antalet anmälda fickstölder med 34 procent jämfört med året innan, vilket hänger ihop med att restriktioner släppts och fler människor vistats i större folksamlingar.

– Trenden med ökade elcykelstölder i samtliga regioner måste vända. Från SSF Stöldskyddsföreningens håll ser vi vikten av fortsatt folkbildning i hur man bäst låser fast sin cykel, vare sig det gäller en vanlig cykel eller elcykel, för att minska risken för stöld, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

I den sammanslagna statistiken av de stöldbrott som drabbar allmänheten toppar elcykel, inbrottsstöld i källare och vind, stöld från motordrivet fordon, stöld från båt (annat än båtmotor) och fickstöld i sett till antalet anmälningar mellan 2021 och 2022. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng