2022-01-28

Stöldbrottens utveckling under två år med covid

De två senaste åren har det skett stora förändringar inom de anmälda stölderna. Trender som avviker från det normala variationerna inom stöldbrottsstatistiken. Vissa brott har ökat dramatiskt och vissa mer än halverats i fotspåren av covid. Det som sticker ut är ökningen av bildelsstölder och inbrott i källare/vind samt en drastisk minskning av fickstölder.

De förändringar och avvikelser som syns i statistiken kan med all sannolikhet kopplas samman med covid och nya beteendemönster hos allmänheten. Fickstölderna har gått ner från 34 961 anmälningar 2019 till 16 921 anmälningar 2021 (-52 procent), ett resultat av att inte lika många människor är i rörelse samt restriktioner på restauranger och caféer. Inbrotten i villa har gått ner, mest troligt beroendes på att vi arbetat hemifrån och restriktioner kring resande. Däremot har inbrotten i källare och vind ökat från 15 515 anmälningar 2019 till 20 111 (+ 30 procent) anmälningar 2021. 

Det som är viktigast nu är att genom förebyggande åtgärder göra det vi kan för att sätta stopp för ökningarna och förhindra att de brott som minskat inte ökar igen när vi går tillbaka till livet efter covid, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på Stöldskyddsföreningen.

Bildelsstölderna har även de ökat kraftigt, från 14 995 stycken 2019 till 26 441 stycken 2021 (+76 procent). Ökningen beror främst på ökade stölder av katalysatorer. Den lokala tjuven har troligen, på grund av covid, blivit tvungen att hitta ett nytt sätt att försörja sig på, menar SSF. Katalysatorerna är relativt lätta att montera ner och innehåller värdefulla ädelmetaller som betalar bra. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng