2018-04-15

Stockholm satsar halv miljard på ökad säkerhet i SL-trafiken

Alliansen har presenterat den största riktade satsningen på ökad trygghet och säkerhet i SL-trafiken under åtskilliga år.

SL:s infrastruktur är utsatt för en allt större skadegörelse. Klotter står för två tredjedelar av skadorna till en kostnad av hundratals miljoner kronor årligen. Klotterskadegörelsen räknat i antalet kvadratmeter har fördubblats mellan åren 2012 och 2017 och antalet polisanmälningar av skadegörelse har ökat från 14 000 till närmare 45 000 under samma år. Tunnelbanan är det trafikslag som drabbas mest följt av pendeltåg och lokalbanor.

Alliansen styr Stockholms läns landsting sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Totalt satsas under kommande år runt en halv miljard på förstärkt skydd av kollektivtrafiken i form av exempelvis en kraftig utökning av antalet väktare.

– Satsningen är ett svar på den växande otryggheten i vårt samhälle i stort, men också en signal till våra resenärer om att vi inte tänker vika ned oss i kampen mot skadegörelse, klotter, våld, brott och droger, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng