2022-06-24

Statlig e-legitimation utreds

Regeringen menar att betrodda tjänster är en viktig infrastruktur i det digitala samhället.

Regeringen vill se en robust och säker e-legitimation som fungerar även i höjd beredskap och i tider av kris. Nu har Myndigheten för digital förvaltning (Digg) fått i uppdrag att analysera och beräkna kostnader för att ta fram, vidareutveckla och förvalta en statlig e-legitimation.

Nyligen gick Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen, ut och menade att staten måste stärka den digitala motståndskraften och att Bank-id bör sättas under statlig tillsyn. Nu har Myndigheten för digital förvaltning fått i uppdrag att analysera och beräkna kostnader för att ta fram, vidareutveckla och förvalta en statlig e-legitimation.

Regeringen menar att betrodda tjänster är en viktig infrastruktur i det digitala samhället men det finns ett behov av ökad information om dessa tjänster och vilka krav som ska ställas på till exempel elektroniska underskrifter. Och att särskilt stort behov av stöd kring dessa frågor finns i mindre kommuner och regioner.

Regeringen ger PTS i uppdrag att under 2022 och 2023 främja användning av betrodda tjänster i kommuner och regioner samt stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner och regioner när det gäller betrodda tjänster. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng