2022-07-01

Stärkt planering av räddningstjänstens insatser under väpnad konflikt

MSB ska titta på om det krävs förstärkning på nationell nivå för att den kommunala räddningstjänsten ska klara sitt uppdrag under höjd beredskap och krig.

Regeringen ger MSB i uppdrag att ta fram förutsättningar för vad kommunal räddningstjänst ska planera och dimensionera för under höjd beredskap. I uppdraget ingår också att göra en bedömning av vilken grundläggande förmåga räddningstjänsten behöver ha för att hantera sådana situationer. 

– Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde pågår arbete med att stärka det civila försvarets förmåga. En viktig del i detta är den samlade förmågan att skydda civilbefolkningen i samband med ett väpnat angrepp och här har räddningstjänsten en central roll, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

För att ha en god förberedelse inför höjd beredskap och ytterst krig behöver det klargöras vad det moderna kriget kan ge för konsekvenser och vilka krav det ställer på förmågan hos kommunal räddningstjänst, menar regeringen och skriver: ”I händelse av ett väpnat angrepp kan räddningstjänsterna behöva hantera ett stort antal omfattande och samtidigt inträffade räddningsinsatser med svårt skadade eller döda människor. Dessutom ska räddningstjänsten under höjd beredskap ansvara för att upptäcka, utmärka och röja farliga områden. Den ska också sanera och vidta andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel”

I uppdraget till MSB ingår också att se över behovet av att bygga upp förmågor på olika nivåer. Bland annat ska man titta på om det krävs förstärkning på nationell nivå för att den kommunala räddningstjänsten ska klara sitt uppdrag under höjd beredskap och krig. Dessutom ska de ekonomiska konsekvenserna av de förutsättningar som tas fram och den utveckling av förmåga som bedöms nödvändig redovisas.

MSB ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 mars 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng