2022-09-18

Södertälje börjar med digitala lås i hemtjänsten

Under hösten 2022 startar ett pilotförsök med digitala nycklar i hemtjänsten i områdena Brunnsäng och Grusåsen Rosenlund. Piloten ska utvärdera hur ett införande på bred front ska gå till på för hemtjänsttagare och medarbetare.

Trygghetslåsen kräver inte el eller internet och fungerar även vid strömavbrott. De digitala låsen möjliggör för personal att hjälpa till direkt utan att först hämta ut en nyckel på kontoret, när en hemtjänsttagare till exempel larmar på sitt trygghetslarm. Nyckelhanteringen blir säkrare då den digitala nyckeln bara går att använda under arbetspasset och den går inte att kopiera. Hemtjänsttagaren använder sin egen nyckel som vanligt.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng