2021-06-18

Snabbare lagföring av brott föreslås bli permanent

Försöket har fallit väl ut och gett både snabbare lagföring och bättre kvalitet i utredningarna, menar regeringen. Foto: Patrik Svedberg

Försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål ska bli permanent. Det är ett av förslagen som presenteras i ett betänkande som har lämnats över till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål bygger på ökad samverkan mellan myndigheterna i rättskedjan och ett ändrat arbetssätt hos Polismyndigheten med fokus på tidiga utredningsåtgärder. Försöket har fallit väl ut och gett både snabbare lagföring och bättre kvalitet i utredningarna, menar regeringen. I betänkandet föreslår nu utredaren Stefan Strömberg att försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål ska göras permanent.

Utredaren föreslår även andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott. Bland annat att hanteringen av strafförelägganden ska förenklas och att det ska bli lättare att delge personer som är svåra att få tag i.

Försöksverksamheten inleddes i januari 2018 i norra Stockholm och finns sedan januari 2021 i samtliga polisregioner i landet. Regeringen har sedan tidigare beslutat att försöksverksamheten ska pågå till och med 2022.

Snabbförfarandet i brottmål är en av punkterna i regeringens 34‑punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng