2021-09-29

Sluta skjut ska spridas till fler orter

– GVI-strategin har hjälpt oss att kyla ned konflikter i gängmiljöer och minska det grova våldet, genom i första hand förebyggande åtgärder men också reaktiva, säger Boel Håkansson, projektledare för pilotprojektet Sluta skjut som genomförts i Malmö.

Piloten avslutades förra året men Malmö har valt att arbeta vidare med strategin i egen regi. Boel Håkansson berättar att strategin nu hittar ut till allt fler orter där det finns en problematik med grovt våld i gängmiljöer, bland annat Örebro. Dialog pågår i Stockholm och Göteborg.

Lärdomar och erfarenheter från försöksverksamheten med Sluta skjut ska beaktas i genomförandet av uppdraget. Kompetensen kommer att fortsätta utvecklas genom att följa tillämpningen i alla städer som väljer att arbeta enligt GVI-strategin. Myndigheterna ska säkerställa att arbetet med strategin utvärderas, skriver polisen.

Regeringen har avsatt 6 miljoner kronor till i vårändringsbudgeten för 2021 för att sprida GVI-strategin till fler orter i Sverige. Regeringen avser att besluta om medel även för 2022 och 2023 under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng