2022-12-02

Skyddet för den centrala statsledningen stärks

För att säkerställa skyddet för den centrala statsledningen har Säkerhetspolisen efterfrågat möjlighet att i fler situationer än i dag besluta om registerkontroll utan placering i säkerhetsklass, enligt en hemställan till Justitiedepartementet.

Regeringen har gett Säkerhetspolisen utökade möjligheter att besluta om registerkontroll. Ändringen möjliggör bättre kontroll av personer med tillträde till vissa skyddspersoners bostäder. Detta cirka ett år efter att  en städfirma utlöst ett inbrottslarm av misstag i Magdalena Anderssons villa och polisen frihetsberövat en kvinna som saknade uppehållstillstånd i Sverige.

Säkerhetspolisen ansvarar för personskyddet för den centrala statsledningen. Inom ramen för personskyddsarbetet får Säkerhetspolisen besluta om registerkontroll vid bland annat statsbesök eller andra liknande händelser.

För att säkerställa skyddet för den centrala statsledningen har Säkerhetspolisen efterfrågat möjlighet att i fler situationer än i dag besluta om registerkontroll utan placering i säkerhetsklass, enligt en hemställan till Justitiedepartementet.

Regeringen har beslutat om en förordningsändring i enlighet med Säkerhetspolisens förslag. Ändringen innebär att Säkerhetspolisen får besluta om registerkontroll av den som i sin tjänsteutövning ska få självständigt tillträde till vissa skyddspersoners bostäder.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng