2022-09-27

Skydd: Så ska leveranser av fysiska säkerhetssystem cybersäkras

Paneldeltagarna, fr v: Per Klingvall, SSF, Anders Kjellberg, Mobotix, Jeanette Lesslie Wikström, Säkerhetsbranschen. Nedre raden:Jimmy Ek, Axis Communication, Christopher Åkesson, Milestone Systems och moderatorn Markus Lahtinen..

Hur ska branschens leveranser av fysiska säkerhetssystem cybersäkras? Det är den övergripande frågan i den paneldiskussion som arrangeras på Stockholmsmässan på Skydds öppningsdag, den 25 oktober.

De nätverksbaserade säkerhetssystemen har medverkat till många fördelar för kunderna, men ställer också nya krav på säkerhetsbranschens leverantörer. Hur kan branschens tillverkare, distributörer, integratörer och installatörer medverka till att levererade fysiska säkerhetssystem inte öppnar upp för cyberattacker?

Paneldiskussionen kommer att handla om huruvida branschen har rätt kompetens för att möta cyberhotet. Vilka vägar finns till utbildning och kompetensutveckling inom detta område. Och hur ska slutkunderna kunna bedöma leverantörers cybersäkerhetskompetens? Vilka normer finns och vilka certifieringar ska de efterfråga vid när de väljer leverantör av exempelvis uppkopplade passersystem eller kamerabevakningssystem?

– Det här är väldigt viktiga och högaktuella frågor som säkerhetsbranschens leverantörer av fysiska tekniklösningar måste ta itu med och diskutera. Vi hoppas att den här diskussionen kan bidra till att frågan om cybersäkerhet lyfts upp och får en högre prioritet, säger Lennart Alexandrie, publisher på AR Media International som står som värd för paneldiskussionen.

Paneldiskussionen, som äger rum den 25 oktober klockan 14.15 till 15.00, modereras av Markus Lahtinen som är niversitetsadjunkt vid institutionen för informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, men i säkerhetsbranschen är han mest känd som kameraforskare. Paneldeltagarna utgörs av Per Klingvall, rådgivningschef, SSF, Anders Kjellberg, försäljningschef, Mobotix, Jeanette Lesslie Wikström, vd Säkerhetsbranschen, Jimmy Ek, försäljningschef, Axis Communication och Christopher Åkesson, försäljningschef Milestone Systems.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng