2022-08-15

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag till ett antal straffskärpningar för att sätta press på de kriminella nätverken. Bland annat ska det bli straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet.

– Den straffrättsliga lagstiftningen är ett viktigt verktyg för att minska de kriminella nätverkens inflytande och på så sätt öka tryggheten i samhället, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

För att ge rättsväsendet utvidgade möjligheter att bekämpa kriminella nätverk föreslår regeringen bland annat följande:

  • Straffen skärps för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning och grov utpressning.
  • En ny typ av straffskärpningsbestämmelse införs som tar sikte på våldsamma uppgörelser bland kriminella.
  • Genom en ny straffbestämmelse blir det straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet.
  • Straffet skärps för narkotikabrott som tar sikte på försäljning och beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng