2020-10-03

Skärpta krav på myndigheters informationssäkerhet

MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheters informationssäkerhetsarbete och ger nu ut ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna trädde i kraft 1 oktober 2020.

Föreskrifterna ställer krav på att statliga myndigheter ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete och rapportera it-incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten. Myndigheten har även utfärdat nya föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem. Även andra offentliga och privata organisationer har nytta av föreskrifterna och vägledningarna i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete.

Kravet på att statliga myndigheter ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete har funnits sedan 2009.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng