2021-02-13

Skärpta kontroller mot illegal användning av sprängmedel

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär ökad kontroll över de som hanterar civila sprängmedel. Syftet med förslagen är att motverka att sprängmedel hamnar i kriminellas händer.

Inrikesminister Mikael Damberg har haft återkommande möten med företrädare för byggbranschen, den civila sprängmedelsindustrin och berörda myndigheter. De lagförslag som nu presenteras bygger till stor del på de samtalen.

– Steg för steg växlar vi upp arbetet för att komma åt kriminella som använder sig av explosiva varor. Sedan december har straffen skärpts för brott kopplade till hantering och smuggling av explosiva varor och i fjol inrättades ett nationellt bombdatacenter. Att nu också öka kontrollen över vilka som hanterar explosiva varor är ett viktigt steg i arbetet, och branschföreträdarnas stora engagemang och tydliga utvecklingsvilja har varit av stor betydelse för de förslag som vi nu lägger fram, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I lagrådsremissen föreslås bland annat tydligare och utökade lämplighetskontroller inför tillståndsgivning, så att olämpliga personer inte ska få hantera explosiva varor, skärpta krav på själva förfarandet vid tillståndsgivningen, tydligare begränsningar i vissa tillstånds giltighetstid för explosiva varor, vilket bland annat innebär mer frekventa lämplighetsprövningar. Dessutom utökade krav på att risken för bland annat stöld och sabotage beaktas vid utformandet av byggnader, anläggningar och anordningar och ökade möjligheter att återkalla tillstånd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng