2021-07-23

Skärpt syn på flerfaldig brottslighet

Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning för att se över den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Syftet är att säkerställa att straffet står i proportion till brottslighetens allvar även för den som begår flera brott.

När en person döms för flera brott bestämmer domstolen normalt en gemensam påföljd utifrån den samlade brottslighetens allvar.

– Om lagstiftningen uppfattas så att det efter ett visst antal brott ser ut att sakna betydelse att en gärningsman gör sig skyldig till ytterligare brott, kan det ge intryck av att rättsordningen till sist är likgiltig inför den skada brottsligheten medför. Det riskerar att undergräva systemets trovärdighet och legitimitet. Vid flerfaldig brottslighet bör hela straffskalan användas i ökad utsträckning. Det är därför hög tid att se över dagens regelverk, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen tillsätter därför en utredning som ska se över lagstiftningen för att säkerställa att straffet står i proportion till brottslighetens allvar, även för den som begår flera brott. Utredningen ska redovisas senast den 20 januari 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng