2022-08-13

SiS ska höja säkerheten

Statens institutionsstyrelse, SiS, har antagit en femårsplan där 15 ungdomshem säkerhetsklassas, varav tre på högsta nivån.

Ungdomshemmen i Tysslinge och Johannisberg kommer att säkerhetsklassas på högsta säkerhetsnivå, nivå 1, i år. Nivån innebär till exempel att det finns centralvakt, fler och bättre säkerhetskameror, markradar, säkrare dörrar, stärkt perimeterskydd och avvisningsstaket och operativa ledare på plats dygnet runt.

SiS menar att man har tagit stora kliv inom säkerhetsområdet de senaste åren.  

”De säkerhetshöjande åtgärder som vi nu vidtar i myndigheten utgår ifrån en helhetssyn, där införandet av säkerhetsbedömningar och en enhetlig larmorganisation utgör viktiga exempel på satsningar. Själva säkerhetsklassningen av ungdoms- och LVM-hem handlar givetvis även om att anpassa den fysiska säkerheten”, menar SiS tillförordnade säkerhetsdirektör Petter Wåhlberg i pressmeddelandet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng