2019-07-06

Säpo vill utreda möjlighet att kriminalisera terrorpropaganda

Säkerhetspolisen vill att regeringen tillsätter en utredning för att se över möjligheten att göra det straffbart att inneha och se på terrorpropaganda, som till exempel avrättningsfilmer och grova våldsskildringar.

Vid i princip varje tillslag som Säkerhetspolisen gör för att motverka terrorism påträffas filmer och bilder som skildrar avrättningar eller annat grovt våld mot levande eller döda människor. Syftet med terrorpropagandan är att rekrytera och radikalisera, samt skrämma omvärlden.

Säkerhetspolisen bedömer att terrorpropaganda har stor betydelse när det gäller att radikalisera nya anhängare, inspirera samt väcka och förstärka viljan att begå våldsdåd. Därför har Säkerhetspolisen skrivit en hemställan till regeringen om att tillsätta en utredning om möjligheten att kriminalisera innehav och betraktande av terrorproganda.

"Genom att kriminalisera innehav och betraktande av terrorpropaganda skulle enskilda individer kunna lagföras. En kriminalisering skulle också ha en dämpande effekt på radikaliseringen och på sikt bidra till att minska tillväxten i extremistmiljöerna", skriver Säkerhetspolisen i ett pressmeddelande.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan