2021-03-30

Säpo: Fortsatt förhöjd terrorrisk

Terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala.

Islamistiskt- och högerextremistiskt motiverad terrorism utgör det främsta terrorhotet mot Sverige. Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) i sin helårsbedömning för 2021.

Terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Det beslutet fattade säkerhetspolischefen i januari 2021. Beslutet fattades med bland annat utgångspunkt i NCT:s helårsbedömning som nu är klar.

Det främsta terrorattentatshotet mot Sverige kommer under 2021 ”sannolikt från islamistiskt- och högerextremistiskt motiverad terrorism. Inom dessa extremistmiljöer kommer det under 2021 möjligen finnas ett fåtal personer som utvecklar avsikt och förmåga att utföra ett terrorattentat i Sverige”, skriver Säpo.

Under de senaste åren har de flesta terrorattentaten i västvärlden utförts av ensamagerande individer. Och det tror Säpo är en trend som kommer att fortsätta.

Antalet utförda terrorattentat i västvärlden av våldsbejakande islamister ökade under 2020 jämfört med 2019. Samtidigt minskade antal terrordåd utförda av våldsbejakande högerextremister. Men trots det har attentatshotet från den våldsbejakande högerextremistiska miljön ökat successivt under de senaste åren, menar Säpo.

NTC – som bedömer hur terrorhotet mot Sverige och svenska intressen påverkas på kort och lång sikt – är en permanent arbetsgrupp med personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng