2022-01-11

Säpo: Förändrad hotbild utmanar totalförsvaret

Den bredare och mer komplexa hotbilden riktar sig mot fundamenten i det svenska samhället, enligt Säpo.

Hotbilden mot Sverige har förändrats och främmande makt är beredd att gå långt för att gynna sina intressen. För att möta hotet krävs åtgärder från hela samhället som stärker skyddet och lägger grunden för ett fungerande totalförsvar, menar Säpo.

– Det är en förändrad hotbild Sverige har att hantera. Den är inte antingen militär eller civil utan både och. Främmande makt är beredd att gå långt för att gynna såväl sina säkerhets- och försvarspolitiska mål som sina utrikes- och inrikespolitiska intressen, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Den bredare och mer komplexa hotbilden riktar sig mot fundamenten i det svenska samhället. Grundläggande fri- och rättigheter undermineras, jobb och kunskap riskerar att försvinna, det politiska beslutsfattande att påverkas och den territoriella suveräniteten utmanas. En ökad medvetenhet och ett förbättrat säkerhetsskydd är nödvändigt för att möta underrättelsehotet, skriver Säpo.

– Totalförsvarets uppgift, utöver att försvara Sverige mot väpnat angrepp, är att värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Ett väl fungerande totalförsvar förutsätter en hög civil tröskeleffekt, det ska vara svårt för våra motståndare att bedriva underrättelseverksamhet i Sverige, värva agenter eller ta sig in i svenska IT-system.

Ett antal länder bedriver underrättelseverksamhet mot Sverige. Ryssland, Kina och Iran utgör de största hoten. Under senare år har dessa länder intensifierat sina säkerhetshotande verksamhet. Det är aktiviteter och angrepp som pågår här och nu och de är både olagliga och lagliga, betonar Säpo.

Säkerhetspolisens arbete har lett fram till domar som gäller bland annat flyktingspionage, spionage och mordförsök. Säkerhetspolisen ser också hur främmande makt arbetar med inhämtning av till exempel politisk, ekonomisk, teknisk och vetenskaplig information, hur de bedriver påverkansoperationer mot såväl politiker som journalister och genomför strategiska uppköp i Sverige.

­– När det gäller de aktiviteter som är lagliga är det av naturliga skäl svårt för Säkerhetspolisen att ingripa mot dessa. Vi ser också behov av en samlad nationell ansats, där alla berörda politikområden finns med för att skapa det skydd som ett säkrare Sverige kräver. Säkerhetsskyddet utgör grunden för totalförsvaret och det behöver stärkas, säger Charlotte von Essen.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng