2022-02-14

Säpo: Desinformation i sociala medier ökar

En metod för att sprida desinformation eller extremistisk propaganda är att lägga informationen i kommentarsfält i till synes harmlösa inlägg.

Desinformation och extremistisk propaganda i sociala medier har ökat under den pågående pandemin. Det konstaterar Säkerhetspolisen i sitt arbete.

Säkerhetspolisen har tidigare pekat på att såväl de våldsbejakande extremistmiljöerna som främmande makt kan komma att utnyttja pandemin för sina egna syften. I början av året har Säkerhetspolisen sett ett ökat flöde från framför allt högerextremism kring pandemirelaterade frågor som till exempel vaccinmotstånd. Även främmande makt bedöms kunna ligga bakom spridandet av desinformation på nätet.

För att minska såväl extremistmiljöernas som främmande makts möjligheter att agera på nätet är det nödvändigt med ett källkritiskt förhållningssätt till information som man tar del av, gillar eller sprider vidare, menar Säpo.

– Budskap som sprids förpackas ofta på ett sätt som gör det enkelt för människor att hålla med, ofta i relation till aktuella händelser eller frågor som engagerar. Antidemokratiska, ofta falska, budskap döljs i flöden av korrekt information där det uppmanas till att gilla, kommentera eller dela för att på så sätt sprida den verkliga propagandan, säger Susanna Trehörning, biträdande chef inom författningsskydd och kontraterrorism vid Säkerhetspolisen.

En metod för att sprida desinformation eller extremistisk propaganda är att lägga informationen i kommentarsfält i till synes harmlösa inlägg. På så sätt får de spridning utan att man ens är medveten om vad som delas. Till exempel kan kluriga räkneexempel och bildgåtor ha publicerats i andra syften än att underhålla mottagaren.

– Publiceringen av de budskap som sprids är i sig sällan brottslig, men i förlängningen handlar det om att undergräva förtroenden, polarisera och underblåsa hoten mot demokratin. För att motverka desinformation och extremistisk propaganda är det viktigt att vi alla är medvetna om hur extremistmiljöernas och främmande makts metoder på nätet fungerar. Källkritik och vaksamhet, i synnerhet på nätet, är nödvändigt, säger Susanna Trehörning.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng