2022-11-19

Samverkan har gjort att fler arbetsmiljöbrott lagförs

Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, polisen och Åklagarmyndigheten. 

Ett viktigt skäl till ökningen är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna, sedan tre år tillbaka, som har förbättrat handläggningen av arbetsmiljöbrott, menar polisen.

Ungefär en person varje vecka dör på jobbet i Sverige. Många fler skadas på sin arbetsplats. Arbetsplatsolyckor som kan innefatta misstankar om arbetsmiljöbrott utreds initialt av polisen.

Utredningar kring arbetsmiljöbrott kräver olika expertkunskaper, och Polismyndigheten har en nära samverkan med Arbetsmiljöverket och Åklagarmyndigheten. Tillsammans har myndigheterna de senaste åren blivit effektivare i arbetet med att utreda och lagföra misstänkta arbetsmiljöbrott, vilket bland annat har bidragit till att korta ner polisens utredningstid av dödsolyckor.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng