2021-01-21

Samarbete mot penningtvätt permanentas

Polisens samarbete med de fem största bankerna mot penningtvätt som inleddes på försök förra året har varit framgångsrikt och blir nu en del av det ordinarie arbetet. 

Polisen och de fem största bankerna i Sverige startade i juni 2020 ett samarbete i syfte att förbättra förmågan att identifiera och bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet genom ökad informationsdelning. Samarbetet kallas SAMLIT (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force) och har gett lovande resultat. Det som varit en pilotverksamhet övergår nu till att bli en ordinarie del av arbetet.

Under 2020 har deltagande bankerna – Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank – gemensamt och regelbundet träffat polisens underrättelseenhet på Nationella operativa avdelningen (Noa) för att dela information. Även Svenska Bankföreningen deltar i initiativet.

Syftet har varit att finna former för ett ökat samarbete mellan bankerna och polisen och på så sätt förbättra förmågan att identifiera och förhindra penningtvätt samt bekämpa organiserad brottslighet och finansiering av terrorism. Initiativet har till exempel möjliggjort ett utökat utbyte av information kring nya tillvägagångssätt, brottstyper och andra mönster som gemensamt har kunnat identifieras, uppger polisen.

– Pengar är ofta drivkraften bakom organiserad brottslighet och kriminella ägnar sig åt penningtvätt för att dölja brottsvinster. Bankernas samarbete med polisen har gett oss mer information, vilket ökar vår förmåga att motverka grovt våld i form av skjutningar och sprängningar eftersom vi kan störa och försvåra för aktörer som står bakom allvarliga våldsuppgörelser, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning, Noa.

När SAMLIT nu övergår från att bedrivas som en pilot till att bli ett ordinarie samarbete är målsättningen är att under de kommande månaderna arbeta fram ett mer formellt ramverk för samarbete och styrning. SAMLIT kommer även att verka för lag- och regelverksförändringar för att på så sätt förbättra möjligheten till informationsdelning, och arbeta för att fler marknadsaktörer ska ansluta sig till samarbetet för att göra det än mer effektivt, menar polisen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng