2021-05-18

Säkerhetsföretagen: ”Krav vid upphandling måste förbättras”

61 procent av säkerhetsföretagen anger att upphandlarna i nuläget aldrig eller nästan aldrig följer upp kraven under avtalstiden, skriver Li Jansson (bilden) och Sten Storgärds från Säkerhetsföretagen.

Över 90 procent  av säkerhetsbranschen anser att upphandlingar innehåller irrelevanta krav. Det visar en ny undersökning från Säkerhetsföretagen som menar att upphandlingarna måste förbättras.

Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen, samt Sten Storgärds, näringspolitisk expert i samma organisation, skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle att kommunala och regionala upphandlare måste bli bättre på att ställa och följa upp krav när de upphandlar säkerhetstjänster.

Jansson och Storgärds skriver att branschens tjänster efterfrågas allt mer av offentlig sektor, bland annat av myndigheter, regioners trygghetsarbete på sjukhus och i kollektivtrafik och fler kommuner upphandlar ordningsvakter: ”Men för att säkra största möjliga samhällsnytta måste upphandlarna bli bättre på att ställa och följa upp krav, stärka leverantörsdialogen och möjliggöra för mindre företag att lämna anbud”.

Enligt den enkätundersökning som Säkerhetsföretagen har gjort upplever 43 procent av företagen att det är mycket svårt för små och medelstora företag att delta i upphandlingar. Inte ett enda företag upplever att det är mycket enkelt för små och medelstora företag att delta i upphandling. Säkerhetsföretagen upplever att det är enklast för företagen att delta i kommunala upphandlingar. Absolut svårast upplever bolagen att det är för små- och medelstora säkerhetsföretag att delta i regionernas upphandlingar.

”Över 90 procent  av branschen anser att upphandlingarna innehåller irrelevanta krav. Givetvis skiljer sig de irrelevanta kraven mellan olika typer av upphandlingar. Men en gemensam röd tråd är att kraven på leverantören måste kopplas ihop bättre med syftet med upphandlingen. Om större fokus sätts på resultatet man vill nå kommer mer relevant kravställande att ge mer samhällsnytta”, skriver Jansson och Storgärds i debattartikeln.

Hela 61 procent av säkerhetsföretagen anger att upphandlarna i nuläget aldrig eller nästan aldrig följer upp kraven under avtalstiden. Hälften av företagen anger att kvaliteten aldrig följs upp. Det är en allvarlig varningsklocka från branschen som borde föranleda åtgärder från upphandlande aktör, menar Säkerhetsföretagen.

Under pandemin har branschen definierats som samhällsviktig av MSB. ”Att upphandlarna hittar rätt balans i allt från krav på leverantörerna till relationen mellan pris och kvalitet är avgörande för att säkerhetsföretagen ska kunna uppfylla den samhällsnyttiga roll branschen har. Ytterst gynnas också hela landet genom förstärkt trygghet, vilket när allt kommer omkring är vårt gemensamma högre mål”, avslutar Jansson och Storgärds.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng